Skip to main content

Martine Mulder

FYSIOTHERAPIE | MANUELE THERAPIE

Algemene Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Staan, lopen, springen, bukken: het zijn vaal volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als het lichaam even niet meewerkt. Degene die daar alles van afweet, is de fysiotherapeut: de specialist in beweging.

U kunt bij ons terecht voor behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Wij  adviseren, begeleiden en behandelen bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart, bekkenbodem en huis kunnen worden behandeld.

De klachten waarmee u bij ons kunt komen, zijn zeer uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in de beweging. De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden, tijdens of na de zwangerschap of door veroudering.

Een goed contact tussen u en ons is van groot belang. Zonder vertrouwensband en open communicatie wordt het moeilijk een optimaal resultaat te behalen met de behandeling. Samen met ons werkt u aan het herstel van uw gezondheid. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid, maar met hetzelfde doel: beter kunnen functioneren!

Manuele Therapie

Een manueeltherapeut is in het algemeen een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
Manuele therapie is een erkend specialisme binnen de algemene fysiotherapie. Er zijn verschillende opleidingen voor manuele therapie. Fysiotherapie Martine Mulder werkt volgende de methode SOMT. Martine Mulder heeft in 1997 de opleiding voor manuele therapie afgerond en in 2007 heeft zij haar Master Manuele Therapie gehaald.

Manuele Therapie volgens de methode SOMT is een specifieke onderzoek- en behandelmethode van de rug, nek, armen en benen. De manueel therapeut is specialist op het gebied van diagnostiek bij behandeling van stoornissen van het bewegingsapparaat. In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht. Hierbij staat de wervelkolom centraal (hoofd, nek, borst, lage rug en het bekken) en de ledematen.


Tijdens de intake zal een inventarisatie gemaakt worden van de klachten en het ontstaan van de klachten. Aanvullend zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van algemene orthopedische en neurologische onderzoekstechnieken in combinatie met manueel-therapeutische testen, handgrepen en metingen. Daarna wordt er een voorlopige manueel-therapeutische diagnose gesteld en in samenwerking met de cliënt een behandelplan opgesteld. Tijdens de behandeling wordt er gebruik gemaakt van specifieke bewegingen in de gewrichten.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

• hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
• nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
• lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
• hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
• duizeligheid bij het bewegen van de nek;
• kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
• heupklachten

De manueel therapeut probeert afgenomen beweeglijkheid te herstellen of te veel aan beweging te stabiliseren door middel van specifieke training. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met manipulaties, ook wel “kraken” genoemd. De gewrichten worden hierbij wat sneller bewogen en daarbij kan een knappend geluid optreden. Dit wordt in het algemeen ervaren als een kortstondig, vreemd gevoel. Meestal wordt dit niet als pijnlijk ervaren..
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.nvmt.nl

 

 

Medical Taping Concept

Een afname van pijn en sneller herstel dankzij MTC

Eind 1998 introduceerde de firma FysioTape een Japanse tapemethode in Europa. In met name Nederland, België en Duitsland werd de methode snel opgepikt door artsen, fysiotherapeuten, oedeemtherapeuten en sportmasseurs. Zodoende is er een groot netwerk ontstaan van professionele therapeuten die er aan toe hebben bijgedragen dat er steeds meer nieuwe tapetechnieken werden ontwikkeld, hetgeen geresulteerd heeft in het Medical Taping Concept. Tegenwoordig wordt dit concept toegepast in veel praktijken en ziekenhuizen. Ook de sportwereld heeft de enorme voordelen ontdekt die deze methode heeft bij het behandelen en voorkomen van sportblessures. De conclusie is vaak hetzelfde: relatief eenvoudig aan te brengen, snel toepasbaar en de resultaten zijn verbazingwekkend goed.

Bij welke klachten past u het MTC toe?

Medical Taping heeft niet alleen een stabiliserend effect op gewrichten, ze stimuleert tevens de spierfuncties en de bloed- en lymfecirculatie. De methode biedt verlichting bij spier- en gewrichtsklachten, lymfoedeem en instabiliteitsproblemen.
De speciale elastische tape wordt als het ware als “een tweede huid” aangebracht. De tape biedt steun, maar heeft als groot bijkomend voordeel dat ze de bewegingsvrijheid niet belemmert. De gewrichten en spieren blijven mobiel.

Hoe werkt de tape?

De elastische tape zorgt ervoor dat de opperhuid wordt opgetild, waardoor het volume van de tweede huidlaag met daarin de haarvaten, groter wordt. Hierdoor ontstaat een betere doorbloeding, waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd en voedingsstoffen sneller worden aangevoerd. Bovendien wordt door de liftende werking van de tape de druk op de zenuwen minder waardoor de pijn zal verminderen of zelfs zal verdwijnen. Door het continu stimuleren van het natuurlijke genezingsproces van het lichaam zelf, in combinatie met het meerdere dagen kunnen dragen van de tape, zorgt de tape voor een unieke “24-uurs-dag-behandeling." Gevolg: een afname van de pijn en een sneller herstel van het aangedane weefsel.
Binnen de praktijk wordt i.p.v. het MTC gesproken over Kinesiotaping.
“Kinesio” is afgeleid van Kinesiologie de leer van de bewegingen. Tijdens “het bewegen” verricht de tape de bovenbeschreven therapeutische werking.

Het MTC, Kinesiotaping is dus samenvattend een therapeutische tapetechniek met een grote diversiteit aan toepassingsmogelijkheden.

 

Neurologie

Onze specialisatie neurologie is een behandelwijze voor mensen met problemen t.g.v. een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Oorzaken van een NAH kunnen zijn:
* beroerte
* Parkinson
* MS
* ALS
* tumoren
* ongevallen
* Guillain-Barré

De gevolgen van een NAH kunnen sterk uiteenlopen maar zijn over het algemeen ingrijpend voor de patiënt en zijn/haar directe omgeving. Door een beschadiging van het centrale zenuwstelsel kunnen problemen ontstaan als:
– bewegingsstoornissen, coördinatiestoornissen, verlammingen; waarnemingsstoornissen,
– persoonlijkheidsverandering, emotionele instabiliteit, gedragsveranderingen, prikkelbaarheid,
– depressiviteit, geen of beperkt besef van wat er aan de hand is (geen "ziekte-inzicht");
– psychotische of angststoornissen.

Intake:
Aan de hand van een uitgebreid onderzoek worden de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt in kaart gebracht. Vervolgens wordt samen met de patiënt en zijn/haar familie een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan is individueel en sluit aan bij de hulpvraag van de patiënt.

Behandeling:
Doel van de behandeling is het optimaliseren van het totale functioneren binnen de activiteiten van het dagelijks leven. Het opstellen van het behandelplan en het doorvoeren van de behandeling is een interactief proces waar de patiënt en zijn/haar familie nauw bij betrokken worden.
In de behandelingen gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen voor problemen bij het uitvoeren van:
* activiteiten zoals, uit bed komen, opstaan/gaan zitten, lopen, fietsen, lichamelijke verzorging, etc.
* het participeren in een sociaal/maatschappelijke omgeving (b.v. hobby's of beroep)
Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende, binnen de neurorevalidatie erkende behandelmethoden. Deze behandelmethoden zijn de laatste jaren sterk in ontwikkeling en worden door ons nauwlettend gevolgd.
De hulpvraag van de patiënt bepaalt de aard en locatie van de therapie. Wanneer de problemen zich hoofdzakelijk in de thuissituatie voordoen, kan in overleg met de patiënt de therapie thuis plaatsvinden.

Interdisciplinaire samenwerking
Zoals hierboven al beschreven zijn de gevolgen van hersenletsel ingrijpend en zeer uiteenlopend van aard. In veel gevallen zijn ze zo uiteenlopend dat meerdere disciplines nodig zijn om de patiënt adequaat te kunnen behandelen. Na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum is het heel gebruikelijk dat een compleet team van behandelaars om de patiënt heen gebouwd wordt, die nauw met elkaar samenwerkt om een zo hoog mogelijk rendement uit de behandeling te halen.
Ook na thuiskomst is het van belang dat deze samenwerking tussen de verschillende behandelaars plaatsvindt. Therapievormen en behandeldoelen moeten goed op elkaar afgestemd worden zodat we elkaar ondersteunen en niet dingen vergeten of dubbel doen.
Tijdens de behandelperiode zullen wij, met uw goedkeuring, regelmatig contact zoeken met medebehandelaars als: verwijzend arts, ergotherapie, logopedie, thuiszorg ,om de therapie zo goed mogelijk af te kunnen stemmen.


Adviezen:
Hersenletsel krijg je niet alleen. Ook het leven van de naaste familie verandert op slag. De problemen die ontstaan zijn nieuw en vragen om een duurzame oplossing.
Het adviseren en coachen van de mantelzorg, hulp bij de aanvraag van hulpmiddelen etc. is een onderdeel van de behandeling.

Voor patiënten na een beroerte of herseninfarct die bij Fysiotherapie Martine Mulder behandeld worden, houden wij de richtlijnen aan zoals opgesteld zijn door de Nederlandse Hartstichting en het Genootschap voor Fysiotherapie.

 

 

Zorgprogramma chronische pijnklachten:

Eén op de vijf volwassenen ervaart chronisch pijn. Chronisch pijn is hiermee een groot sociaal-economisch probleem. Dit brengt enorm veel kosten met zich mee. Het betreft een hele grote groep mensen waarbij artsen niets in het bewegingsapparaat of de organen kunnen vinden wat de pijnklachten kan verklaren.

 

Wat is chronische pijn:

De International Association for the Study of Pain omschrijft chronisch pijn als volgt:

Pijn zonder duidelijk somatische oorzaak, langer bestaand dan 3 maanden, of pijn die blijft bestaan na het herstel van de oorspronkelijke weefselschade.

 

Verklaring voor chronisch pijn:

Er blijkt gelukkig een goede verklaring te zijn voor een groot deel van de chronische pijnaandoeningen, zoals chronische lage rugklachten, whiplash, hoofdpijn, artrose en fibromyalgie. Er is sprake van een overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel.

Normaal gesproken krijgt het brein vanuit de spieren, botten, gewrichten, organen en huid continue informatie toegestuurd. Als er iets mis is, geeft het brein een pijnsignaal af. Dat wil zeggen dat het brein dus bepaalt of iemand wel of geen pijn ervaart.

Bij chronische pijn is er sprake van een abnormale werking van het centrale zenuwstelsel. Met een mooi woord wordt dit ‘centrale sensitisatie’ genoemd. Bij mensen met centrale sensitisatie is er dus eigenlijk niets mis in het lichaam, maar toch gaat het alarm voortdurend af en ervaart men dus continu pijn. Het zenuwstelsel staat als het ware te scherp afgesteld.

Stress, angst, te veel aandacht voor de pijn en het opkroppen van emoties zijn onder andere factoren die de sensitisatie in de hand werken.

 

Zorgprogramma voor mensen met chronische pijn:

In Uithoorn is een zorgprogramma voor mensen met chronische pijnklachten ontwikkeld. Dit programma is een samenwerking tussen huisarts, psycholoog, apotheek en fysiotherapie. Daarnaast is de pijnpoli van het Amstelland Ziekenhuis er ook bij betrokken. Het programma is begin 2014 van start gegaan.

De behandeling is vooral gericht op pijneducatie, het omgaan met de chronische pijnklachten en het verbeteren van uw dagelijkse activiteiten.

U kunt zich aanmelden via de huisarts, fysiotherapeut of psycholoog. Er zal in eerste instantie gekeken worden of u in aanmerking komt voor het zorgprogramma. Daarna wordt u na de intake besproken in een multidisciplinair overleg. Dan kan het programma van start gaan.

 

Fysiotherapie Martine Mulder:

In onze praktijk kunt u terecht voor het fysiotherapeutische deel binnen dit zorgprogramma. Irith en Martine hebben beide de opleiding voor mensen met chronische pijnklachten gevolgd en participeren binnen dit zorgprogramma. Daarnaast is Martine ook actief betrokken bij de ontwikkeling van het zorgprogramma.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Irith of Martine: 0297 530292 of per email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adres | Openingstijden | Contact

Contact

De praktijk is zowel als telefonisch of per e-mail bereikbaar:

  • telefoonnummer: 0297-530292
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor het maken van afspraken is de praktijk het best bereikbaar  van 7.30 tot 12.00 uur.

Indien we niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden, maken wij gebruik van een antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Afspraken die niet meer dan 24 van te voren worden afgezegd en niet nagekomen afspraken worden bij de cliënt in rekening gebracht.

Openingstijden

Alle werkdagen.

Zaterdag in overleg.

De praktijk is op maandag en woensdag geopend tot 20.00 uur.

Adres

Fysiotherapie Martine Mulder
Arthur van Schendellaan 100D
1422 LE Uithoorn

De praktijk is toegankelijk voor mindervalide patiënten.